..

Uebergabe Flamme des Friedens an Robert Franz am 14.4.2018 / Gruppenausstellung Doris Bosshard-Columberg, Friedrich Sebastian Feichter, Gianni di Fazio vom 24.3.-29.4.2018